Insan
و کان الإنسان عجولا

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
إن الإنسان خلق هلوعا

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
و کان الإنسان عجولا

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
أم للإنسان ما تمنی

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
فلینظر الإنسان مم خلق

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
إم للإنسان ما تمنی

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
إنه کان ظلوما جهولا

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
لقد خلقنا الإنسان في کبد

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
لیس للإنسان إلا ما سعی

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
إن الإنسان خلق هلوعا

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Insan
لقد خلقنا الإنسان في کبد

50x70 | Ink & bronze leaf on cardboard
Back to Top